Terug naar overzicht

Kernelement transparantie

De Netwerkintake heeft vijf kernelementen: visualisatie, validatie, transparantie, positiviteit en handelingsperspectief. Door de Netwerkintake te doen zoals deze is bedoeld benut je de kernelementen optimaal en versterken deze elkaar, bijvoorbeeld door te visualiseren en te valideren vergroot je ook de transparantie. Deze kernelementen helpen om tot de bedoelde rijke dialoog te komen en dit leidt in de praktijk tot een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel, de juiste zorg op de juiste plek, meer oplossingsrichtingen en leuker werk voor jou als professional en jouw vakmanschap.

De kracht van transparantie

Transparantie is een belangrijk principe in de Netwerkintake en draagt bij aan een constructieve en respectvolle samenwerking tussen de patiënt en de hulpverlener. De Netwerkintake stimuleert om samen op een open wijze en vanuit realistische verwachtingen aan de slag te gaan en zo transparant te werken. Transparant werken geeft een gevoel van vertrouwen en veiligheid bij de patiënt, waardoor deze zich meer open kan stellen en beter in staat is om samen te werken met de hulpverlener. Ook draagt transparantie bij aan een beter begrip van de situatie en de mogelijke oplossingsrichtingen, en kan het helpen om eventuele misverstanden en verwarring te voorkomen.