Terug naar overzicht

Kernelement positiviteit

De Netwerkintake heeft vijf kernelementen: visualisatie, validatie, transparantie, positiviteit en handelingsperspectief. Door de Netwerkintake te doen zoals deze is bedoeld benut je de kernelementen optimaal en versterken deze elkaar, bijvoorbeeld door te visualiseren en te valideren vergroot je ook de transparantie. Deze kernelementen helpen om tot de bedoelde rijke dialoog te komen en dit leidt in de praktijk tot een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel, de juiste zorg op de juiste plek, meer oplossingsrichtingen en leuker werk voor jou als professional en jouw vakmanschap.

De kracht van positiviteit

Bij een Netwerkintake breng je niet alleen de problemen en uitdagingen in beeld maar ook de positieve aspecten in iemands (vroegere) leven, bijvoorbeeld hobby's en belangrijke mensen. Deze positieve elementen kunnen mensen weer helpen om te gaan met de uitdagingen in hun leven. Daarbij brengt ook het onderzoeken van iemands doelen en ambities weer positieve energie en helpt zo om deze doelen te bereiken.

De positieve insteek kan een patiënt steunen en motiveren om stappen te zetten richting groei en herstel en draagt bij aan een constructieve samenwerking tussen de betrokkenen.