Terug naar overzicht

Kernelement visualisatie

De Netwerkintake heeft vijf kernelementen: visualisatie, validatie, transparantie, positiviteit en handelingsperspectief. Door de Netwerkintake te doen zoals deze is bedoeld benut je de kernelementen optimaal en versterken deze elkaar, bijvoorbeeld door te visualiseren en te valideren vergroot je ook de transparantie. Deze kernelementen helpen om tot de bedoelde rijke dialoog te komen en dit leidt in de praktijk tot een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel, de juiste zorg op de juiste plek, meer oplossingsrichtingen en leuker werk voor jou als professional en jouw vakmanschap.

De kracht van visualisatie

Het visualiseren van het verhaal tijdens de Netwerkintake is een krachtig element. Het geeft overzicht en inzicht voor zowel de patiënt als de professional wat er speelt in iemands leven en het maakt het gemakkelijker om patronen en verbanden te ontdekken. Eventuele hiaten of blinde vlekken in het netwerk worden op deze manier sneller duidelijk. De tekening werkt als een boundary object waardoor de kennis die normaal in het hoofden zit, vertaald wordt naar het papier. Hierdoor kun je gelijk toetsen of je elkaar goed hebt begrepen. Ook kan de tekening patiënten helpen om hun verhaal makkelijker te delen met derden.