Terug naar overzicht

Kernelement valideren

De Netwerkintake heeft vijf kernelementen: visualisatie, validatie, transparantie, positiviteit en handelingsperspectief. Door de Netwerkintake te doen zoals deze is bedoeld benut je de kernelementen optimaal en versterken deze elkaar, bijvoorbeeld door te visualiseren en te valideren vergroot je ook de transparantie. Deze kernelementen helpen om tot de bedoelde rijke dialoog te komen en dit leidt in de praktijk tot een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel, de juiste zorg op de juiste plek, meer oplossingsrichtingen en leuker werk voor jou als professional en jouw vakmanschap.

De kracht van valideren

Met validatie bedoelen we dat je tijdens de Netwerkintake steeds in dialoog het verhaal helder probeert te krijgen en daarbij ook steeds toetst of je elkaar goed begrijpt. Het zichtbaar maken van het verhaal in de tekening helpt hierbij, maar ook het actief vragen of je iemand goed begrijpt draagt bij een gelijkwaardig gesprek dat erop is gericht om samen zicht te krijgen op de situatie.