Terug naar overzicht

Kernelement handelingsperspectief

De Netwerkintake heeft vijf kernelementen: visualisatie, validatie, transparantie, positiviteit en handelingsperspectief. Door de Netwerkintake te doen zoals deze is bedoeld benut je de kernelementen optimaal en versterken deze elkaar, bijvoorbeeld door te visualiseren en te valideren vergroot je ook de transparantie. Deze kernelementen helpen om tot de bedoelde rijke dialoog te komen en dit leidt in de praktijk tot een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel, de juiste zorg op de juiste plek, meer oplossingsrichtingen en leuker werk voor jou als professional en jouw vakmanschap.

De kracht van handelingsperspectief

Met handelingsperspectief bedoelen we dat patiënten zicht krijgen op de verschillende mogelijkheden die er zijn om aan herstel te werken. De verschillende onderwerpen die een rol spelen in iemands leven bieden ook kansen om weer in balans te komen. Zeker als patiënten als lang in zorg zijn, wordt de oplossing soms alleen nog maar geen gezien binnen het medisch domein en worden andere opties over het hoofd gezien. Met een breder perspectief kan de patiënt meer regie nemen over zijn eigen leven en zelf actie ondernemen en hulp te vragen aan zijn eigen sociale netwerk. Dit handelingsperspectief kan liggen op school/werk, relaties, hobby's en vrije tijd, financiële zorgen, medische zorg etc.