Terug naar overzicht

Ecological systeemtheorie van Bronfenbrenner

Het denken binnen de Netwerkintake is sterk verbonden met het werk van Urie Bronfenbrenner. Zijn  ecologische systeemtheorie beschrijft hoe een individu wordt beïnvloed door de verschillende sociale omgevingen waarin hij of zij zich bevindt. De theorie stelt dat het individu niet alleen wordt beïnvloed door zijn directe omgeving, maar ook door de bredere sociale context waarin hij of zij leeft. Met de netwerkintake proberen we de gehele context inzichtelijk te maken en te begrijpen hoe deze kan bijdragen aan herstel.

Video Bronfenbrenner

Wetenschappelijke publicaties

  1. Bronfenbrenner, U. (1977). Toward an experimental ecology of human development. American psychologist, 32 (7), 513.
  2. Bronfenbrenner, U., & Evans, G. W. (2000). Developmental science in the 21st century: Emerging questions, theoretical models, research designs and empirical findings . Social development, 9 (1), 115-125.
  3. Woolcott, Geoff & Keast, Robyn & Tsasis, Peter & Lipina, Sebastián & Chamberlain, Daniel. (2019). Reconceptualising Person-Centered Service Models as Social Ecology Networks in Supporting Integrated Care. International Journal of Integrated Care. 19. 10.5334/ijic.4222.