Terug naar overzicht

De meerwaarde van een positieve benadering

Het benadrukken van de krachten en positieve aspecten in iemands leven in plaats van een eenzijdige focus op de klachten empowert de patiƫnt en draagt bij aan een meer gelijkwaardige relatie tussen patient en hulpverlener. In de netwerkintake geven we deze krachten expliciet aandacht tijdens het maken van de tekening.

Wetenschappelijke artikelen

  1. Schlechter, A. D., O'Brien, K. H., & Stewart, C. (2019). The Positive Assessment: A Model for Integrating Well-Being and Strengths-Based Approaches into the Child and Adolescent Psychiatry Clinical Evaluation. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am, 28(2), 157-169. doi:10.1016/j.chc.2018.11.009
  2. Het belang van contextfactoren om psychische problematiek te begrijpen en dat die de afgelopen jaren veel te weinig aandacht hebben gekregen door de biomedische focus
  • Charles E Dean (2017). Social inequality, scientific inequality, and the future of mental illness. Philos Ethics Humanit Med. 2017 Dec 19;12(1):10. doi: 10.1186/s13010-017-0052-x.
  1. Stigma: het schadelijke effecten van classificeren als gevolg van een te eenzijdige biomedische benadering
  • Loughman A, Haslam N. Neuroscientific explanations and the stigma of mental disorder: a meta-analytic study. Cogn Res Princ Implic. 2018 Nov 14;3(1):43. doi: 10.1186/s41235-018-0136-1. PMID: 30426319; PMCID: PMC6234201.
  • Kazda L, McGeechan K, Bell K, Thomas R, Barratt A. Association of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Diagnosis With Adolescent Quality of Life. JAMA Netw Open. 2022 Oct 3;5(10):e2236364. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.36364. PMID: 36227598; PMCID: PMC9561944.
  1. Netwerkzorg is met name bedoeld voor het afstemmen en integreren van complexe en dynamische zorgprocessen voor mensen met meervoudige zorgbehoeften (Mulder e.a., 2020). Hierbij draait het om samenwerking tussen alle betrokkenen, zowel professionals als mensen uit het sociale netwerk. In een netwerkintake wordt vaak helder dat er hulp nodig van mensen met verschillende achtergronden en expertises en waar dus netwerkzorg noodzakelijk is.
  • Niels Mulder, Jaap van Weeghel, Philippe Delespaul, Frits Bovenberg, Bram Berkvens, Eva Leeman, Hans Kroon, Tom van Mierlo, Gerdie Kienhorst Samenwerken aan herstel en gezondheid (2020). Netwerkpsychiatrie. Boom uitgevers Amsterdam