Terug naar overzicht

De psyche

De psyche verwijst naar het mentale leven en de innerlijke ervaringen van een individu. Het omvat de gedachten, gevoelens, emoties, verlangens, overtuigingen, persoonlijkheidskenmerken en gedragingen van een persoon. Het is de verzameling van bewuste en onbewuste processen die bijdragen aan het gedrag en de acties van een persoon.

Volgens de psychodynamische theorie is de psyche verdeeld in verschillende delen, zoals het bewuste, het voorbewuste en het onbewuste. Het bewuste is wat een persoon op een bepaald moment ervaart en wat hij of zij zich bewust is. Het voorbewuste bevat informatie die momenteel niet bewust is, maar gemakkelijk kan worden opgeroepen, zoals herinneringen en plannen. Het onbewuste is het deel van de psyche dat buiten het bewustzijn van een persoon ligt en waarin zich verborgen en onbewuste wensen, impulsen en conflicten bevinden.

De psyche wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals de biologie, omgevingsfactoren, cultuur en opvoeding. In de psychologie wordt de psyche bestudeerd door verschillende benaderingen, zoals de psychoanalyse, behaviorisme, cognitieve psychologie en humanistische psychologie.

Over het algemeen is de psyche een complexe geheel dat wordt gevormd door verschillende factoren en die een belangrijke rol speelt in het begrijpen van de innerlijke ervaringen van een persoon.

Wetenschappelijke artikelen

  1. Corveleyn, J. (1988) ‘Het onbewuste’. In: A. Vergote & P. Moyaert (red.), Psychoanalyse: De mens en zijn lotgevallen. De Nederlandse Boekhandel/Pelckmans, Antwerpen.
  2. Freud, S. (1900a) ‘De droomduiding’, Werken 2: 7, 22-582.
  3. Freud, S. (1913j) ‘Het belang bij de psychoanalyse’, Werken 6: 255, 256-279.
  4. Freud, S. (1940b) ‘Enige elementaire lessen in de psychoanalyse’, Werken 10: 504, 506-511
  5. https://www.psychoanalytischwoordenboek.nl/lemmas/psyche/