Terug naar overzicht

Tip: Hoe andere vragen te stellen?

Belangrijk is hierin je eigen taal te vinden en die ook te kunnen afstemmen op de patiënt. Oefening en meekijken bij anderen zijn hierin de sleutel. Je kunt vragen op veel verschillende manieren stellen, als de intentie maar past binnen wat je met de netwerkintake wilt bereiken, een rijke dialoog. Daarvoor is het uitgangspunt dat je echt benieuwd bent naar wat de ander je te vertellen heeft, je niet luistert om de informatie te weten te komen die jij denkt nodig te hebben. Stilte laten vallen en laten duren is hierin een krachtig hulpmiddel, hoewel dat soms ook ongemakkelijk kan voelen. Het geeft de ander vaak ook ruimte.

Als iemand het lastig vindt om de open vragen te beantwoorden, kun je iemand altijd even op weg helpen met wat meer toegespitste vragen, bijvoorbeeld wat je zoal op een dag, hoe woon je, hoe ziet je familie/gezin er uit, etc. Probeer daarna weer terug te keren naar een open gesprek. 

Door te noemen wat je ziet op de tekening of de indruk die het op je maakt kun je ook erkenning geven, bijvoorbeeld als er geen naasten lijken te zijn, geen plussen, er een chaos is, kun je dat benoemen en ook aangeven als dat je moeilijk lijkt, het ingewikkeld lijkt voor de ander etc.

Nog wat andere formuleringen (buiten de genoemde stappen bij 1. Heldere beschrijving van de stappen).

Stap 2. Of per thema:is dit iets wat u helpt/moed geeft etc.

Stap 3. Hebben we nog belangrijke thema's of mensen gemist? Herkent u zich/uw leven in dit plaatje of kan het nog beter worden gemaakt?

Stap 4. Waar zou u graag iets aan willen veranderen? Waar zou u mee aan de slag willen gaan? Wat zou u willen verbeteren of minder erg willen maken? Verandering op welk thema zou in uw leven bijdragen aan herstel etc. Wat zou u graag voor elkaar willen krijgen/willen bereiken. Kunnen we dit formuleren als persoonlijke doelen?

Stap 5. Wat is er nodig om aan uw doelen te werken, welke acties/stappen kunnen we ondernemen? Wat zou u zelf kunnen doen om een bijdrage te leveren, wat zou u graag willen doen welk stapje zou u zelf kunnen zetten?