Terug naar overzicht

Wanneer kan je de Netwerkintake inzetten?

De netwerkintake biedt hulpverleners een handvat om tot een rijke dialoog te komen met een patiënt om samen te grijpen wat er speelt en te beslissingen richtingen tot herstel. Je kunt de netwerkintake in verschillende situaties gebruiken. We schetsen hieronder een aantal situaties, maar er zijn er meer denkbaar. We horen graag andere mooie voorbeelden.

De netwerkintake ambulant als screenende intake

Om in beeld te krijgen of een patiënt bij een organisatie de juiste zorg te ontvangen, kan een netwerkintake helpen om het verhaal van de patiënt naar voren te brengen. Op het moment dat er hele strakke en toetsbare kaders gelden dan is een netwerkintake wellicht niet het meest passend.

De netwerkintake ambulant als intake

Als startpunt van een zorgtraject kan de netwerkintake vanuit een breed beeld invulling geven aan de persoonlijke doelen en de wijze waarop de doelen van zorgtraject daarbij passen om vervolgens het behandelplan vorm te geven. 

De netwerkintake met een ervaringsdeskundige

Een ervaringsdeskundige kan een heel waardevol zijn bij de netwerkintake en is op verschillende plekken ook staande praktijk met positief resultaat. 

De netwerkintake als tussentijdse interventie

We merken dat de gespreksvorm van de netwerkintake ook weer nieuwe herstelrichtingen kan geven als iemand al langer in zorg is maar het eigenlijk een beetje vast is komen te zitten. Juist mensen die al lang in zorg zijn, zitten soms diep in een medisch gedomineerde tunnel. Je kunt dan voorstellen om samen weer eens uit te zoomen en een brede inventarisatie. patiënten geven dan vaak aan dat zo’n gesprek al lang niet meer met ze is gevoerd en inspiratie geeft.